Головна > ДОЛУЧАЙСЯ ДО НАС!

ДОЛУЧАЙСЯ ДО НАС!

Мотиви вступу до ВГО “Україна в НАТО”

1. Гарантія Незалежності України на довготермінову перспективу.
2. Гарантія недоторканості та територіальної цілісності держави.
3. Якісно вищий рівень обороноздатності країни.
4. Забезпечення найсучаснішими системами озброєнь, вищий рівень кадрової військової підготовки, зростання вимог до фізичних здібностей солдат і офіцерів, покращення дисципліни у військах, зменшення рівня позастатутних відносин.
5. Зростання престижу Армії в суспільстві, покращення статусу військово-службовця, поліпшення матеріального і соціального стану військових.
6. Завантаження вітчизняного ВПК замовленнями НАТО, технологічне переоснащення підприємств ВПК, перспективність переоснащення Армії новими вітчизняними розробками військової техніки: танками, літаками, кораблями, інше…
7. Поступове зростання валового внутрішнього продукту за рахунок відродження продукції ВПК, масове працевлаштування, покращення соціального та матеріального становища народу,
8. Завантаження замовленнями на розробку нових видів озброєнь конструкторських бюро, науково-дослідних інститутів, фінансування нових наукових програм, досліджень у фундаментальній науці.
9. Допуск України до новітніх технологій, припинення тотальної боротьби проти вітчизняних товарів на західному ринку, покращення торгового балансу з високорозвинутими країнами Світу.
10. Безвізовий (спрощений) режим пересування українців по Європі та Америці.
11. Спрощений вступ України в світові та європейські структури, організації.
12. Можливість масового навчання українців в найліпших учбових закладах Заходу, вільний допуск до наукової та дослідницької праці, стажування.
13. Зростання загальної консолідації Нації, громадської відповідальності, рівня культури населення, масовий розвиток туризму, широкий обмін інформації, покращення захисту Прав Людини, основних Свобод, демократизація та гуманізація суспільства.
14. Зростання іміджу та політичної ваги України в Світі.
15. Інвестування в економіку України солідних капіталовкладень.